Regulamentele Privind Procedurile Administrative

Regulamentele Privind Procedurile Administrative

Denumire documentDescarca
Codul de conduita etica si profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul apadratului de specialitate al Primaruluidescarca
Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primaruluidescarca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *