Hotarârile Autorității Deliberative

202220212020
Hotarare Data
HCL nr. 1 din 08.01.2021 privind aprobarea acoperirei deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 3.079.011,82 lei, din contul de excedent al bugetului local al anului precedent
HCL nr. 2 din 08.01.2021 privind aprobarea excedentului bugetar al anului 2020 si a modului de utilizare a acestuia
HCL nr. 3 din 26.02.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al com. Draganesti, a terenului identificat cu nr. cadastral 102699, inscris in Cartea funciara nr. 102699 a localitatii Draganesti
HCL nr. 4 din 26.02.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2020 pentru finantarea unor investitii
HCL nr. 5 din 26.02.2021 privind aprobarea incheierii prin licitatie publica a suprafetei de 307,75 ha pasune situata in extravilanul com. Draganesti, jud. Galati
HCL nr. 6 din 26.02.2021 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 17,48 ha teren arabil si neproductiv situat in extravilanul com. Draganesti, jud. Galati
HCL nr. 7 din 26.02.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico0economice, faza: PTE, pentru obiectivul de investitii "Asigurare scurgere ape pluviale str. Trandafirilor si str. Eremia Movila, com. Draganesti, jud. Galati"
HCL nr. 8 din 26.02.2021 privind infiintarea si organizarea serviciului "C.L. Draganesti - serviciu Salubrizare"
HCL nr. 9 din 26.02.2021 privind neasumarea de catre com. Draganesti, jud. Galati, a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si contractelor-cadru de [restare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023, pentru anul scolar 2021-2022