Monitorul Oficial Local

HotarareData
HCL nr. 1 din 27.01.2020 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 1.131.972,89 lei, din contul de excedent al bugetului local al anului precedent27.01.2020
HCL nr. 2 din 21.01.2020 modificarea si completarea anexei la HCL nr.27/18.10.2013 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com. Draganesti, jud. Galati27.01.2020
HCL nr. 3 din 21.01.2020 privind reorganizarea Serviciului public Voluntar pentru Situatii de Urgenta, de Categoria VI aflat in subordinea C.L. al com. Draganesti, jud. Galati 27.01.2020
HCL nr. 4 din 21.01.2020 aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 202027.01.2020
HCl nr. 5 din 21.01.2020 privind aprobarea vanzarii concesionarului, Bruma George, constructor de buna credinta, a terenului intravilan in suprafata de 9876 mp, situati in tarlaua 29, Parcela 100, Lot 4627.01.2020
HCL nr. 6 din 21.01.2020 privind aprobarea excedentului bugetar al anului 2019 si a modului de utilizare al acestuia27.01.2020
HCL nr. 1 din 11.11.2020 - Alegerea presedintelui de sedinta27.11.2020
HCL nr. 2 din 11.11.2020 Organizarea comisiilor de specialitate ale C.L.27.11.2020
HCL nr. 3 din 11.11.2020 Alegerea viceprimarului comunei Draganesti27.11.2020
HCL nr. 4 din 11.11.2020 Aprobarea contractului de asociere27.11.2020
HCL nr. 5 din 11.11.2020 Insusirea Raportului de informare27.11.2020