Taxe si Impozite

Compartiment impozite şi taxe

Persoane de contact

 

 

Primăria Draganesti vă face cunoscute numerele de cont pentru următoarele taxe:

1. PERSOANE FIZICE

Impozit şi taxa pe clădiri

 

Impozit şi taxă teren

 

Impozit teren agricol extravilan

 

Taxă asupra mijloacelor de transport > 12 TO

 

Amenzi

 

2. PERSOANE JURIDICE

Impozit şi taxa pe clădiri

 

Impozit şi taxă teren

 

Impozit teren agricol extravilan

 

Taxă asupra mijlocelor de transport > 12 TO

Amenzi

 

 • Acte necesare pentru înscrierea în evidentele fiscale a unui mijloc de transport auto:

DECLARATIE DE IMPUNERE (formular tip – 2 exemplare);

 • CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT (original si fotocopie);
  ACTUL DE DOBANDIRE AL MIJLOCULUI DE TRANSPORT, care poate fi:
  – Contract de vânzare-cumpărare;
  – Contract de schimb;
  – Factură;
  – Act de donaţie;
  – Hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
  – Contract de leasing financiar şi procesul verbal de predare-primire a mijlocului de transport

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA EMIS DE CATRE COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE PENTRU CONTRIBUABILUL CARE INSTRAINEAZA MIJLOCUL DE TRANSPORT,
excepţie făcând cazurile mijloacelor de transport în leasing şi cele dobândite în străinătate (original);
DOCUMENTUL VAMAL emis de către autoritatea vamală română pentru mijlocul de transport, în cazul în care acesta este dobândit din alte state decât statele membre ale U.E. (fotocopie);

În cazul mijloacelor de transport de PROVENIENTA EXTERNA, actul de proprietate va fi TRADUS SI LEGALIZAT ;

FISA DE INMATRICULARE (original si fotocopie);
CODUL UNIC DE INREGISTRARE .

UN DOSAR CU SINA